Algemene voorwaarden

Als lid van ondernemersorganisatie Koninklijke Metaalunie (voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) volgt Solliq Industry B.V. diens opgestelde verkoopvoorwaarden op uit 2019, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.

 

© Koninklijke Metaalunie

Postbus 2600

3430 GA Nieuwegein

Metaalunievoorwaarden (2019)

Artikel 1: Toepasselijkheid
Artikel 2: Aanbiedingen
Artikel 3: Geheimhouding
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
Artikel 5: Levertijd/ uitvoeringsperiode
Artikel 6: Levering en risico-overgang
Artikel 7: Prijswijziging
Artikel 8: Overmacht
Artikel 9: Omvang van het werk
Artikel 10: Meerwerk
Artikel 11: Uitvoering van het werk
Artikel 12: Oplevering van het werk
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
Artikel 15: Klachtplicht
Artikel 16: Niet afgenomen zaken
Artikel 17: Betaling
Artikel 18: Zekerheden
Artikel 19: Rechten van intellectuele eigendom
Artikel 20: Overdracht van rechten of verplichtingen
Artikel 21: Opzeggen of annuleren van de overeenkomst
Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter